Ladakh Amchi Sabha

Ladakh Amchi Sabha är ett nätverk för Amchis – traditionella läkare som utövar Amchi-läkekonst. Organisationen startades på 1960-talet och registrerades formellt på 70-talet. Padma Gurmet, president för Amchi Sabha, är även direktör för Sowa Rigpa (Amchi) Research Center i Leh.

Obalans skapar sjukdom

Amchi-medicin, eller Sowa Rigpa (science of healing) som det formellt kallas, är en mycket gammal tradition som utövas i Ladakh. De grundläggande principerna inom Sowa Rigpa är de fem elementen (jord, vatten, eld, luft och rymd) och de tre kvalitéerna  (vind, galla och slem).  Dessa element samspelar i kroppen – och gör att vi vid obalans blir sjuka.

För att diagnosticera sjukdom använder Amchin framför allt tre diagnosmetoder: syn, vidröring och utfrågning. Genom synen betraktar Amchin patientens tunga samt urin för att se om svaret på åkomman finns där. Vidrörande är det viktigaste verktyget för en Amchi där de genom avancerad pulsdiagnos kan känna förändringar och obalans i kroppen. Genom att fråga patienten om sjukdomshistoria, vanor och upplevda symtom kan Amchin ytterligare diagnosticera patienten.  Behandlingar som föreskrivs handlar mycket om förändringar i kost och andra vanor, men även medicin i form av dekokter och piller tillverkade av naturliga ingredienser såsom örter och andra växtdelar.

I Ladakh har Amchi-medicinen en stark ställning och många väljer att uppsöka Amchis istället för västerländska läkare. Det finns en Amchi i de flesta byar och i Amchi Sabhas nätverk ingår det över 250 praktiserande läkare. De flesta är fortfarande, av tradition, män men det börjar komma allt fler kvinnliga Amchis. I Amchi Sabhas nätverk finns det 15-20 personer. I Indien har yrket traditionellt sett gått i arv från far till son, altenativt från lärare till elev i ett lärlingssystem. Numera utbildas Amchis på buddhistiska universitet i till exempel Choglamsar och Dharmsala vid en sex år lång utbildning.

Sowa Rigpa har fått en starkare ställning nationellt och regionalt efter att den indiska regeringen 2009 erkände Amchi-medicinen legalt sett. Det innebär att läkekonsten nu har rätt till statligt stöd precis som andra traditionella medicinska metoder har, såsom yoga och homeopati. Det innebär också att Amchiläkare nu kan inneha statliga tjänster, vilket har gjort att antalet anmälningar till högskolorna har ökat.

Indiskt, kinesiskt eller tibetanskt?

Sowa Rigpa förekommer även i andra länder kring Himalaya, såsom Mongoliet, Butan, Nepal och Kina. I Indien praktiseras det förutom i Ladakh i delstaterna Sikkim, Arunachal Pradesh, Västbengalen och i Himachal Pradesh.  Det praktiseras även på andra håll i Indien där det finns bosättningar för tibetanska flyktingar.

Vissa säger att Sowa Rigpa ursprungligen kommer från Indien, vissa uppger Kina och ytterligare andra menar att det ursprungligen kommer från Tibet. Ofta kopplas Sowa Rigpa till buddhismen eftersom en av de mest grundläggande texterna ska ha lärt ut av Buddha själv, men delar av Sowa Rigpa ska vara äldre än den buddhistiska traditionen.

Ladakh Amchi Sabhas roll

Amchi Sabha fungerar som nätverk för Amchis i Ladakh och ordnar vidareutbildning en gång per år för alla praktiserande Amchis i regionen. De anordnar även andra workshops och kapacitetsstärkande utbildningar. Amchi Sabha driver en klinik i centrala Leh dit personer kan söka sig för råd och konsultationer. Organisationen bedriver även central tillverkning av medicin. Amchis tillverkar viss medicin själva men all medicin i pillerform tillverkas i Leh av organisationen. Amchis samlar in olika ingredienser som de sedan byter eller säljer till Amchi Sabha i utbyte mot färdiga piller. Organisationen tillverkar 60-70 olika sorters piller.

Organisationen har i nuläget fyra anställda: en kordinator, en Amchi som också är apotekare samt två apoteksassistenter. Genom försäljning av mediciner och intäkter från kliniken så är Amchi Sabha i mångt och mycket självförsörjande i sin dagliga verksamhet.

Framtidsjorden

Amchi Sabha är en del av Framtidsjordens nätverk. Amchi Sabah har genom Ladakhs vänner och Framtidsjorden fått stöd att bygga lokaler och finansiera utbildningar.