Ladakh Ecological Development Group

LEDeG, Ladakh Ecological Development Group, är den största och äldsta organisationen i Framtidsjordens nätverk. Den startades 1983 av en grupp ladakhier samt svenska Helena Norberg-Hodge och dess syfte har hela tiden varit att underlätta för människor som lever i ogynnsamma områden runt om i Ladakh.

I Ladakh står dilemmat mellan att bevara traditioner men samtidigt följa med i den moderna samhällsutvecklingen. LEDeGs vision ligger i att balansera detta dilemma och bevara den lokala kulturen och miljön samtidigt som de leder utvecklingen i en hållbar riktning. LEDeG hoppas med sitt arbete kunna stärka den lokala ekonomin och levnadsstandarden utan att påverka den känsliga miljön negativt.

LEDeG arbetar bland annat med energi- och jordbruksfrågor

Förnyelsebar energi är en av LEDeGs hjärtefrågor. Organisationen arbetar med att decentralisera energiproduktionen och fokusera på lokal, förnyelsebar energi så som sol- och vattenkraft. Detta görs genom en rad olika projekt, till exempel passiva och aktiva solhus. Dessa sätter varmluft i rörelse och genom ett sorts ventilationssystem möjliggör de uppvärmning av rum som inte ligger i direkt solljus. En del av organisationens uppdrag är också att intressera befolkningen för dessa frågor, samt testa och utveckla nya metoder.

LEDeG arbetar också med att sprida information om fördelarna med traditionellt och ekologiskt jordbruk och om konsekvenserna av en snabb samhällsutveckling. Som en del i det arbetet utvecklar de växthus och komposter. De har också tagit fram solhus för får och getter att bo i under de kalla vintrarna, samt liknande byggnader för höns och kycklingar. De hjälper även till att marknadsföra lokala produkter, så att bönderna ska ha lättare att nå ut på marknaden.

Utöver energi- och jordbruksfrågorna så arbetar de även med vattenkonservering, avfallshantering samt med att stötta och marknadsföra lokalt hantverk.

Organisationens struktur

LEDeG har 35 anställda samt en styrelse bestående av åtta personer. Det är dessa åtta som har det operativa ansvaret i organisationen och de väljs av en generalförsamling som består av 100 medlemmar.

LEDeGs huvudkontor finns i Leh, de har även två lokala kontor i Kargil och Zanskar. På huvudkontoret har LEDeG ett bibliotek, en hantverksbutik, ett konferensrum samt en utställning om traditionell ladakhisk livsstil. De har även ett utställningsområde där de visar upp modeller från deras olika projekt. Organisationen driver också ett vandrarhem som liksom kontoret drivs av solenergi.

Organisationen har partners och finansiärer från olika delar av världen, till exempel Indien, Sverige, Tyskland, Kanada, Kina och Japan.

Varje år tar organisationen emot både utländska och indiska volontärer till olika projekt.

Vinnare av det alternativa fredspriset

Under åren har LEDeG uppmärksammats med många fina utmärkelser, däribland Right to livelihood award, 1986. Vill du veta mer om LEDeG, besök gärna deras fina hemsida där de utförligt berättar om sitt arbete.