Women’s Alliance of Ladakh

En organisation för kvinnor av kvinnor

Women’s Alliance of Ladakh (WAL) startades 1991 med syftet att stärka kvinnornas roll i samhället och samtidigt bevara den ladakhiska kulturen och dess traditioner. Organisationen utvecklades ur LEDeG som anordnade hantverks- och matlagningskurser för kvinnor. Kurserna som hölls på LEDeGs kontor blev snabbt populära och svenska Helena Norberg-Hodge som var en av grundarna till LEDeG såg potentialen och bestämde sig för att bilda en egen organisation tillsammans med kvinnorna, för kvinnorna – Women’s Alliance of Ladakh.

Utbildning och självförtroende

Syftet med den nya organisationen var att stärka kvinnornas roll i samhället. Tidigare var många kvinnliga ladakhier analfabeter. WAL propagerade därför för flickors rätt till utbildning, något som gett resultat eftersom de flesta nu skickar både söner och döttrar till skolan på lika villkor. Organisationen har även jobbat hårt med att stärka kvinnors självförtroende så att de ska våga ta plats i byarna. Chundol som tidigare var ordförande för WAL berättar att de nästan bara jobbat med kvinnor, alltså inte med männen och deras syn på kvinnorna, men upplever ändå goda resultat i de flesta byar.

Organisering

Till en början fortsatte WAL mötas på LEDeGs kontor tills Helena Norberg-Hodge cirka två år efter starten samlat ihop tillräckligt med finansiering för att köpa egen mark till WAL. Med ekonomiskt bidrag från Leh City Council hjälptes de 75 medlemmarna i WAL att bygga de kontor som idag används flitigt.

WAL bestod till en början av 1-2 kvinnor från 12 olika områden i Leh district. Dessa fick i sin tur i uppgift att starta en självhjälpsgrupp tillsammans med kvinnor i en by var. Allt eftersom har WAL utvecklat konceptet i fler och fler byar och finns nu i nästan alla byar i Ladakh. För att rekrytera nya medlemmar reser representanter från WAL till byar och håller möte med kvinnorna i byn. De bjuder även in ”Head of Village” och andra personer i området. WAL informerar om sitt arbete och frågar om kvinnorna är intresserade av att skapa en egen självhjälpsgrupp – och i de flesta fall är tillräckligt många kvinnor intresserade och en ledare väljs ut i den nybildade gruppen.

Alla gruppledare samlas en gång per år inne i Leh för att diskutera och uppdatera medlemslistorna. Medlemmarna som tillhör Leh distrikt och utgör kärnan i föreningen träffas dock oftare. I Leh-gruppen är medelåldern på kvinnorna ganska hög men om man ser till alla grupper i Ladakh finns kvinnor i alla åldrar. Chundol uppskattar att WAL just nu har cirka 4500 medlemmar runt om i Ladakh.

WAL har ingen styrelse, dock en grupp om 12 kvinnor som de kallar Committee Members. Dessa 12 representerar varsitt område i Leh District och kallas in när stora beslut ska tas. Det dagliga arbetet sköts av presidenten och vice presidenten. Posterna som president och vice president väljs i tvåårsperioder och utses av medlemmarna. Det är bara medlemmar ur kärngruppen i Leh som kan utses till president. Nuvarande presidenten Angmo blev dock omvald vid förra valet och är nu inne på sitt fjärde år som president. Utöver presidenten och vice presidenten har WAL två anställda, en sekreterare och en ekonom. Under sommarhalvåret har de även en person som sköter butiken.

WAL anordnar fortfarande hantverks- och matlagningskurser under vinterhalvåret. Produkterna som skapas säljs sedan under sommaren, vissa i WALs egen butik och vissa på marknaden. Intäkterna från butiken är WALs enda inkomstkälla bortsett från donationer från turister och volontärer.

Två dagar i augusti varje år anordnar WAL en festival för att bevara den ladakhiska kulturen. Där kan medlemmarna sälja handgjorda produkter. 10% av intäkterna går till WAL och resten till kvinnan själv.

WAL propagerar för ekologiskt jordbruk i byarna. De köper in ekologiska fröer från olika delar av Ladakh och säljer dem sedan vidare till bönder till ett reducerat pris.

Lyckat påverkansarbete – plastpåsar, öl, rökning

En av WALs största bedrifter är att de 1998 fick igenom ett förbud mot plastpåsar i hela Ladakh. Det innebär att de får varorna i tidningspapper, en kartong eller papperspåse när de går och handlar.

En annan av WALs hjärtefrågor är den ladakhiska kulturen och dess traditioner. Förutom handarbeten och matkulturen propagerar de starkt för användandet av de traditionella kläderna, främst en vinrödaktig kappa i olika modeller som används av både män och kvinnor.

Utöver detta har WAL fått igenom ett förbud mot öl på bröllop. Detta eftersom de upplevt problem med att minderåriga dricker öl. Det är dock fortfarande tillåtet med det lokala ölet Chaang och det lokala vinet Arak. Just nu jobbar WAL med att stänga ner de barer i Leh som serverar öl. De har stött på lite problem med detta då de flesta barer har alkoholtillstånd, Chundol menar dock att de som inte hade det nu är stängda. Det är även förbjudet att röka på offentliga platser.

Framtidsjorden

WAL är med i Framtidsjordens nätverk. Chundol anser att organisationen får ut mycket av sitt medlemskap; de representanterna som åker på nätverksträffar lär sig mycket av de andra organisationerna som de sedan kan ta med sig hem och föra vidare till sina medlemmarna.

Tidigare bidrog Framtidsjorden ekonomiskt till det fröarbete som beskrevs ovan, och ibland får de bidrag till  informationskampanjer de gör i Ladakh.