Ladakh Environment and Health Organization

Ladakh Environment and Health Organisation, LEHO, är en icke-statlig organisation i Leh, Ladakh, som grundades 1991 för att främja hållbar utveckling i Ladakh med hänsyn till ekologi och hälsa. Organisationen etablerades som en reaktion på ohållbara förändringar inom jordbruksmetoder, matvanor, sociala värderingar och kultur, och har sedan starten verkat för hållbara samhällen i staden och på landsbygden genom självförsörjande utvecklingsmodeller som bygger på lokala förnyelsebara naturresurser.

LEHO arbetar för och med ekologiska jordbrukssystem i byar och på politisk nivå för att stärka den lokala ekonomin och för att främja självförsörjning. För att ersätta konstgödsel och gifter i jordbruket bedriver organisationen projekt där byar ges kunskaper och material för att bl.a. bygga isolerade växthus, komposter, vinteranpassade grönsakskällare, drivbänkar och aprikostorkar. LEHO strävar efter att bidra till varje steg i produktionskedjan, från frö till försäljning, och utvecklar sina projekt efter bybornas behov och teknisk expertrådgivning. För att bevara traditionella och lokalt anpassade grödor har organisationen etablerat fröbanker, och för att underlätta marknadsföring och försäljning av ekologiska produkter har PGS-grupper (Participatory Guarantee System) introducerats för deltagande produktcertifiering. För att möjliggöra odling i ökenklimatet, som blir allt torrare i ett varmare klimat genom glaciärernas avsmältning, bygger organisationen även vattenreservoarer och artificiella glaciärer för att lagra vatten; i cementerade vattentankar över natten för användning på dagen eller bakom stenmurar på hög höjd under vintern i form av is och snö för användning under våren.

LEHO arbetar även med att stärka jämställdheten i Ladakh, framförallt genom stöd till kvinnliga självhjälpsgrupper där kvinnor genom handarbete får en möjlighet till extrainkomst under vinterhalvåret. Organisationen försöker i varje projekt samarbeta med kvinnliga bybor för att uppmuntra kvinnligt beslutsdeltagande i byn. Genom LEHO:s verksamhet går Ladakh sakta men säkert mot en mer hållbar framtid, där utveckling, ekologi och traditioner går hand i hand längst en gyllene medelväg.