Bli medlem

Vad roligt att du har bestämt dig för att bli medlem i Ladakhs vänner!

Idag är vi drygt 70 medlemmar som en gång har tagit samma beslut. Ett beslut som innebär att man vill främja en hållbar utveckling i Ladakh – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det är våra medlemmar som möjliggör detta arbete och ju fler medlemmar vi har desto mer kan vi bidra med tillsammans.

Som medlem får du:

–     Vår medlemstidning Ladakh Nytt som går ut 2-3 gånger/år.

–     Inbjudningar till informationsträffar om Ladakh.

–     Möjlighet att kandidera till styrelsen och ta ditt engagemang ett steg längre.

Hur betalar jag?

Du sätter in 150 kronor på plusgirokonto 10 204-6. Ange ditt namn, adress och email-adress så att vi vet vem som betalt och var vi ska skicka vår medlemstidning och information om föreläsningar och träffar.