Bli medlem

Vad roligt att du funderar på att bli medlem i Ladakhs vänner!

Idag är vi drygt 70 medlemmar som en gång gått vidare och blivit medlem. Ett beslut som innebär att man vill främja en hållbar utveckling i Ladakh – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det är våra medlemmar som möjliggör detta arbete och ju fler medlemmar vi har desto mer kan vi bidra med tillsammans.

Som medlem får du:

–     Vår medlemstidning Ladakh Nytt som går ut 2-3 gånger/år.

–     Inbjudningar till informationsträffar om Ladakh.

–     Möjlighet att kandidera till styrelsen och ta ditt engagemang ett steg längre.

Hur blir jag medlem?

Du betalar in en medlemsavgift, detaljer finns längre ner. Fyll gärna i nedanstående formulär (frivilligt) i samband med att du betalar in medlemsavgiften.

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Om du vill får du gärna berätta om din anknytning till Ladakh och hur du hittat oss som organisation

 
 

Hur betalar jag?

Du sätter in 150 kronor på plusgirokonto 10 204-6. Ange ditt namn, adress och epost-adress (epost-adress behöver du inte fylla i där om du fyllt i och skickat in formuläret ovan) så att vi vet vem som betalt och vart vi ska skicka vår medlemstidning och information om föreläsningar och träffar.