Tidigare

1983 registrerades LEDeG officiellt (Ladakh Ecological Development Group) med huvudprogrammet ”anpassad ekologisk hållbar utveckling”. 1984 invigdes LEDeG av Indira Gandhi och välsignades av Dalai Lama.
Helena Norberg-Hodge bildade då Ladakhs Vänner för att kunna få ekonomiskt stöd till deras projekt.  LEDeG startade upp med soluppvärmning av rum och vatten och har fortsatt arbeta inom olika områden med solenergi. En viktig del ända från början har varit anpassad undervisning och information om miljö och kultur. Likaså stöder LEDeG småskaligt jordbruk, mejerihantering, fruktkonservering och konsthantverk.

1988 grundades SECMOL (Student Cultural Movement of Ladakh) en studentrörelse för utbildning och kultur som Ladakhs Vänner gett stöd i olika projekt.  Secmol arbetar för att engagera ungdomar i utvecklingen och skapa alternativ till den formella utbildningen. Tidigare skedde ingen utbildning på modersmålet ’ladakhi’, i dag produceras läroböcker både på ’ladakhi’ och engelska. En del av vårt stöd till Secmol gick till att låta dess företrädare träffa likasinnade personer och organisationer i resten av Indien och Europa. Vid lärarutbildningen i Phey, tre mil söder om Leh har man byggt praktiska energilösningar och växthus. Lärarutbildningen har vidareutbildat mer än 600 lärare och lika många bybor.

1991 grundades WAL (Women Alliance of Ladakh ) med hjälp av Ladakhs Vänner, med målen:
– att höja kvinnans status
– stärka den lokala kulturen
– stödja ekologiskt jordbruk och hållbar utveckling.
Helena Norberg-Hodge hade noterat att den ekonomiska förändringen i Ladakh hade bidragit till en marginalisering av kvinnans situation. Medan män och unga människor sökte arbete och utbildning i staden blev kvinnan ensam om att ta hand om jordbruk och barn. Helena hjälpte engagerade kvinnor att bilda WAL för att öka kvinnors status och självtillit, skapa möjlighet till inkomster, anordna möten i byarna och utbildning i olika hantverk. Ladakhs Vänner gav sponsring till byggandet av ett hus på en större tomt norr om Leh. I huset har WAL sitt kontor, en större sal för möten och ett rum som är en butik för försäljning av hantverk. Ladakhs Vänner har flera gånger efter avslutat vängruppsbesök blivit inbjudna till avskedsmiddag tillsammans med representanter för alla organisationer med mat och ladakhisk dans.
Varje år anordnas av WAL en marknad i Leh med frukt, grönsaker och hantverk från Ladakhs rika mångfald. Kvinnornas arbete med hållbar utveckling fick t.ex. igenom ett förbud mot användandet av plastpåsar.  Medlemskapet i WAL ökade snabbt till mer än 5000 medlemmar från olika byar i Ladakh och WAL är numera representerade vid alla förhandlingar som rör byarnas framtid.
WAL är oerhört viktigt för kvinnorna i Ladakh för att de ska kunna göra sin röst hörd.

2001 började Ladakhs Vänner sitt samarbete med LAS (Ladakh Amchi Sabha, traditionell tibetans läkekonst).
LAS är en ladakhisk organisation som arbetar med vad som kallas för traditionell tibetansk medicin och är ett nätverk för amchis (traditionella läkare).
2001 var amchitraditionen hotat både pga. att amchi ute i byarna fick dålig vidareutbildning, hade svårt att själva försörja sig med medicinalväxter till sin mottagning och intåget av västerländsk medicin i Ladakh i form av ett sjukhus i Leh.
Ladakh Amchi Sabhas nätverk, Sowa Rigpa (the Art of Healing), har fått starkare ställning nationellt och regionalt efter att den indiska regeringen 2009 gett systemet legal status som ett erkänt medicinskt system i Indien. Tillsammans med yoga och homeopati har nu Sowa Rigpa rätt till statligt stöd. Detta innebär bland annat att det nu finns statliga jobb att få som amchi vilket har ökat antalet sökandet till amchiutbildningarna.
Ladakhs Vänner gjorde denna utveckling möjlig genom sitt stöd både ekonomiskt (med vår egenavgift) och praktiskt tillsammans med Framtidsjorden. I tio år samarbetade vi med Ladakh Amchi Sabha med att motivera, informera och inte minst entusiasmera dessa hårt arbetande amchis, som både skulle vara läkare i sin hemby och samtidigt arbeta med något mer inkomstbringande för sin överlevnad. LAS fick pengar till att bygga en egen klinik på en till synes omöjligt stenig mark. Amchi från olika håll i Ladakh samlades för att med hackor och spadar plocka bort 60 000 stenar. Allt gjordes  för egen hand. Ladakhs Vänner åkte även med ut på ”medical camps” varje år för att bistå människor i avlägsna byar med mediciner och en erfaren amchi. Det blev även ett utbildningstillfälle för amchin i byn. Vi hade ett oförglömligt ögonblick i Tamil Nadu, på Framtidsjordens närverksträff, med alla NGO´s i Indien då Ladakh Amchi Sabha blev medlem i Framtidsjorden. Vi märkte hur intresset gradvis ökade för amchimedicin i Ladakh under dessa tio år. Det mest fantastiska var när en amchi, Tsering Phuntsog, fick en egen mottagning på det lilla sjukhuset för västerländsk medicin i Leh för att kunna utbyta kunskap och för att ge patienten en valfrihet. Två likvärdiga kunskapsfält som maximerade patientens möjlighet att bli frisk. Något att lära av i Sverige..

2011 började sedan vårt samarbete med LEHO (Ladakh Enviroment and Health organisation) som ska pågå fram till 2018.
Se vidare under ”pågående projekt