Om oss

Vi stödjer hållbar utveckling i Ladakh

Ladakhs vänner är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi arbetar med att stödja intresseorganisationer i Ladakh som på olika sätt arbetar för en hållbar utveckling i området. Oftast stödjer vi ett projekt i taget hos en av våra fem samarbetsorganisationer. Nytt sedan 2019 är att vi tillsammans med Framtidsjorden stöttar ett projekt som alla fem samarbetsorganisationer deltar i. Genom samarbetet får vi ett kunskapsutbyte där vi lär vi oss om varandras förutsättningar, metoder och kulturer.

I Sverige arbetar vi med att sprida information om situationen och utvecklingen i Ladakh genom att bland annat bjuda in föreläsare. På så sätt når vi ut med kunskap, får nya medlemmar och kan ekonomiskt stödja projekten i Ladakh. Vi har också en medlemstidning som går ut ett par-tre gånger om året. Någon gång har föreningen också arrangerat resor för intresserade till Ladakh. 

Medlemmar i Framtidsjorden

Ladakhs vänner är medlemmar i Framtidsjorden, ett internationellt nätverk som stöder initiativ till utveckling på ekologiskt hållbar och socialt rättvis grund. Nätverket har medlemsorganisationer i Sydamerika, Asien och Sverige. Som medlemmar i Framtidsjorden kan Ladakhs vänner bland annat få medel till mindre projekt från SIDA. Genom att samla in 10% av den beräknade projektkostnaden står SIDA för resterande 90%.

Historia
Ladakhs vänner bildades 1984. Som inspiration fanns Helena Norberg Hodge som hade varit mycket i Ladakh och sett hur ”det moderna samhället” nått Ladakh och vilka påfrestningar det innebar för det ladakhiska samhället. Helena Norberg Hodges organisation ISEC och den ladakhiska organisationen Ledeg (som är en av våra samarbetspartners) belönades med det alternativa nobelpriset 1986.