Ladakhs vänner

Vi stödjer hållbar utveckling i Ladakh

Ladakhs vänner är en ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Vi arbetar med att stödja intresseorganisationer i Ladakh som på olika sätt arbetar för en hållbar utveckling i området. Oftast stödjer vi ett projekt i taget hos en av våra fem samarbetsorganisationer. Nytt sedan 2019 är att vi tillsammans med Framtidsjorden stöttar ett projekt som alla fem samarbetsorganisationer deltar i. Genom samarbetet får vi ett kunskapsutbyte där vi lär vi oss om varandras förutsättningar, metoder och kulturer.