Students Educational and Cultural Movement of Ladakh

Utbildningssystemets brister ledde till starten 

Students’ Educational and Cultural Movement of Ladakh (SECMOL) är en ladakhisk organisation som startades 1988. Den startades av en grupp unga ladakhier som en reaktion på vad de ansåg vara ett bristfälligt utbildningssystem. 1998 blev bara 5% av alla unga  från Ladakh godkända på det prov som delstaten tillhandahåller mellan tionde och elfte klass. Anledningen till detta ansågs vara att utbildningsystemet inte var anpassat efter ladakhiska omständigheter och ladakhisk kultur. Det fanns få ladakhiska lärare, de flesta kom utifrån och hade ingen lärarutbildning och materialet var inte på ladakhi utan på urdu eller engelska. Exemplen i böckerna var också ifrån andra delar av Indien och inget som eleverna kunde relatera till. Här finns till exempel inget monsunregn, inga elefanter och knappt några hinduiska gudar.

Samarbete med den lokala regeringen

SECMOL har arbetat med flera projekt för att förbättra skolorna och utbildningssystemet. Organisationen har samarbetat med den lokala regeringen och hjälpt till att utbilda lärare samt skapat relevanta utbildningsmaterial. Stora förändringar har skett men det finns mycket  kvar att göra. SECMOL avslutade samarbetet med den lokala regeringen kring skolreformer 2007 och arbetar idag främst med ladakhiska ungdomar.

Utbildning med fokus på personlig utveckling, miljö, engelsskunskaper

Väldigt mycket av SECMOL:s arbete är fokuserat kring deras skola i Phey, två mil utanför Leh. Denna skola har en ett år lång utbildning för ungdomar som kallas för Fundation Year. Detta år är främst till för de elever som inte klarat proven för att fortsätta upp till elfte klass eller för dem som har hoppat av skolan. Det blir som en ny chans att fortsätta i skolan och utvecklas som person. På SECMOL har eleverna lektioner i bland annat datakunskap och ladakhisk historia. De har även lektioner i engelsk konversation.

SECMOL:s lokaler är konstruerade som solhus och nästan all el och uppvärming kommer från solen. Elen produceras med solpaneler, varmvatten värms med solpaneler och till och med viss mat lagas på spisar drivna med värme från stora konkava speglar som samlar in  och reflekterar solens strålar mot en ugn. Under de kalla vintrarna sätts tjock plast upp utanför fönstren på byggnaderna och bildar ett växthus. Värmen som bildas i växthusen gör att de kan odla grönsaker när tempraturen ute är för kall. Genom att på dagarna öppna fönstren mot växthuset värmer de upp rummen och det blir en behaglig temperatur inomhus, även på nätterna.

SECMOL har förutom utbildning ett stort fokus på miljö och hållbarhet. De är mycket kunniga inom solenergi vilket tillämpas praktiskt på deras campus. På campus finns det även flera växthus och trädgårdsland där skolan odlar egen mat.  Det finns även två kor som producerar mjölk. Allt – från matlagning, trädgårdsskötsel, städning och mjölkning – sköts till största del av eleverna själva. På så sätt lär de sig att bli självständiga, ta ansvar och utvecklas.

På SECMOL:s skolområde hålls även ett ungdomsläger två gånger per år där ungdomar 16-18 år får möjlighet att träna på sin engelska, lära sig om ladakhisk kultur, sporta och mycket mer.

Tar emot internationella volontärer

SECMOL tar även emot volontärer från både resten av Indien och internationellt. Dessa hjälper främst till med engelsk konversation men lär även ut andra saker som de kan bidra med.

Framtidsjorden

SECMOL är även en del av Framtidsjordens nätverk. Därigenom får de möjlighet att träffa andra som också arbetar med hållbar utveckling, får tillgång till utbildningar, och kan söka stöd för sina projekt.