Himalaya som ekologisk zon

Vid en konferens om ekologiskt jordbruk i Leh den 6 augusti 2018 enades flera
indiska myndigheter och organisationer om en deklaration för att uppnå ett
ekologiskt Himalaya till år 2030.

Läs hela deklarationen här Leh resolution.