Anmälan årsmöte 2020

Anmälan till Ladakhs vänners årsmöte den 6 september kl 15-17

Ditt namn (obligatorisk)

Din e-post (obligatorisk)

Kommer du att närvara fysiskt eller digitalt?
 Fysiskt Digitalt

Övrig information